• HDMK-1102-3TB

  • RRP $895 AUD

   • 3TB HDD
   • 35,000 Bài Sẵn
    (25,000 VIETNAMESE)
    (10,000 ENGLISH)
   • Vẫn còn 800GB free space
    Đủ cho 10,000 bài
   • 1 Remote
   • Chọn bài bằng Smartphone
   • FREE 12 Tháng Update
   • 12 Tháng Bảo Hành
   • FREE SHIPPING AUSTRALIA
    FREE SHIPPING VIETNAM
  • Order Now
  • HDMK-1102-4TB

  • RRP $995 AUD

   • 4TB HDD
   • 35,000 Bài Sẵn
    (25,000 VIETNAMESE)
    (10,000 ENGLISH)
   • Vẫn còn 1800GB free space
    Đủ cho 25,000 bài
   • 1 Remote
   • Chọn bài bằng Smartphone
   • FREE 12 Tháng Update
   • 12 Tháng Bảo Hành
   • FREE SHIPPING AUSTRALIA
    FREE SHIPPING VIETNAM
  • Order Now
  • HDMK-4000-3TB

  • RRP $1195 AUD

   • 3TB HDD
   • 35,000 Bài Sẵn
    (25,000 VIETNAMESE)
    (10,000 ENGLISH)
   • Vẫn còn 800GB free space
    Đủ cho 10,000 bài
   • 1 Remote
   • Chọn bài bằng Smartphone
   • FREE 12 Tháng Update
   • 12 Tháng Bảo Hành
   • FREE SHIPPING AUSTRALIA
    FREE SHIPPING VIETNAM
  • Order Now
  • HDMK-4000-4TB

  • RRP $1295 AUD

   • 4TB HDD
   • 35,000 Bài Sẵn
    (25,000 VIETNAMESE)
    (10,000 ENGLISH)
   • Vẫn còn 1800GB free space
    Đủ cho 25,000 bài
   • 1 Remote
   • Chọn bài bằng Smartphone
   • FREE 12 Tháng Update
   • 12 Tháng Bảo Hành
   • FREE SHIPPING AUSTRALIA
    FREE SHIPPING VIETNAM
  • Order Now

team-z5000

 

YouSingHD chỉ định Team Z5000 - Karaoke Specialist ở Canley Heights, NSW là nhà phân phối độc quyền sản phẩm HDMK tại Australia (Trừ Western Australia). Tất cả quý khách ở Úc có thể liên hệ anh Minh để mua đầu HDMK bao gồm cả cài đặt và chỉnh sửa dàn máy cho phù hợp với phòng hát của quý khách.

Tất cả mọi chi tiết xin liên lạc anh Minh:

278b Canley Vale Road
Canley Heights NSW 2166
Phone: (02) 9728 2165
Mobile: 0425-205-052
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Khách hàng ở Perth - Western Australia xin liên hệ HKSKaraoke - Karaoke Specialist ở Perth.

Tất cả mọi chi tiết ở Perth, xin liên lạc anh Huy Phan:

Mobile: 0423-814-472
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 
 
 

Account Info

Client Login

Online Support Hours

Current time
We are

Mua HDMK-4000-3TB

Mua HDMK-4000-3TB

Mua HDMK-1102-3TB

Mua HDMK-4000-4TB

Mua HDMK-1102-4TB