HDMK-1102 UPGRADE BUY-BACK OPTION

 

Những khách hàng đã mua HDMK-7809 và HDMK-1101 hồi xưa có thể upgrade lên HDMK-1102 với giá là $220.00 USD.
Bạn chịu trách nhiệm gửi đầu cũ cho chúng tôi với HDD trong đầu để chúng tôi copy dữ liệu mới cho bạn.

Bạn sẽ chịu tiền vận chuyển trở lại nhà bạn, trước khi upgrade bạn phải liên hệ chúng tôi để chúng tôi quote delivery cho bạn.

 

HDMK-1102 mạnh hơn HDMK-7809 và HDMK-1101, hiện chạy 1GB RAM và Quad-Core CPU với H.265 decode.

Tất cả khi upgrade lên HDMK-1102 sẽ được reset 12 tháng update cho đầu HDMK-1102 bắt đầu từ ngày chúng tôi gửi lại đầu cho bạn.

 

Để được upgrade và tránh mùa bận rộn của XMAS xin hãy liên hệ admin@yousinghd.com ngay bây giờ.

 

 FREE SHIPPING AUSTRALIA!!

 

FREE SHIPPING VIETNAM!!

 

 ***Only for new units not available for HDMK-1102 upgrade option.

YouSingHD Karaoke Media Player | HDMK-1102

Please update your Flash Player to view content.

Karaoke Statistics

Total Karaoke Onsite
11431
VIP Karaoke
2877
STD Karaoke
8554

Search

Online Support Hours

Current time
We are

Account Info

Client Login

Karaoke Theo Tháng