Hồi Tưởng – Phúc Nhi

Bài Hát: Hồi Tưởng Thể Hiện: Phúc Nhi Sáng Tác: Lỗ Quán Đình & Nguyễn Thành Vân #HoiTuongKaraoke, #PhucNhiKaraoke, #LoQuanDinhNguyenThanhVanKaraoke, #YouSingHDKaraoke