Mẹ Yêu Con – Đinh Trang

Bài Hát: Mẹ Yêu Con Thể Hiện: Đinh Trang Sáng Tác: Nguyễn Văn Tý & Phan Cường #MeYeuConKaraoke, #DinhTrangKaraoke, #NguyenVanTyPhanCuongKaraoke, #YouSingHDKaraoke