Phụ Tình – Nhi Nhi

Bài Hát: Phụ Tình Thể Hiện: Nhi Nhi Sáng Tác: Trịnh Đình Quang #PhuTinhKaraoke, #NhiNhiKaraoke, #TrinhDinhQuangKaraoke, #YouSingHDKaraoke